nieuws     kalender 340  

Dag 2016... Hallo 2017

Er is al veel gerealiseerd in de afgelopen jaren. Denk aan de samenwerking in de geboortezorg, uitbreiding van palliatieve zorg, betere afspraken tussen de eerste en tweede lijn, de inzet van wijkzorgnetwerken, meer kennis bij zorgprofessionals van de sociale kaart in de buurt, een afnemend aantal kinderen met overgewicht, enzovoort. Dankzij de niet-aflatende inzet van jullie professionals zijn er goede resultaten bereikt, die leiden tot betere zorg voor de inwoners van Amsterdam en Almere.

Naar het nieuwe jaar

Echter, er moeten ook nog veel stappen worden gezet. Het aantal gezinnen dat leeft van een minimum inkomen is stijgende. En er is steeds meer sprake van eenzaamheid. Veel van deze problematiek is buiten onze invloedzone maar we willen er met elkaar wel oog voor hebben. Daarom zetten we ons in om de eerstelijnszorgverleners meer handvaten te geven. In combinatie met de vier grote thema’s: zorg voor zwangeren, pasgeborenen en jeugd, zorg voor chronisch zieken, zorg voor de GGZ en goede ouderenzorg valt er dus nog veel werk te verzetten. Daar zetten we ons komend jaar voor in.

Zorg voor zwangeren, pasgeborenen en jeugd vraagt om naadloze samenwerking tussen de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en de eerste lijn. Bij zorg voor mensen met een chronische aandoening gaat het onder andere over persoons- gerichte zorg met daarnaast integratie van verschillende zorgprogramma’s voor mensen met meerdere chronische aandoeningen. En een deel van de mensen met GGZ-problematiek is gebaat bij goede behandeling van GGZ in de eerste lijn, met inzet van POH-GGZ en goede consultatie van specialisten. Wat ouderenzorg betreft gaat het om een integrale aanpak voor de zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen, met aandacht voor mantelzorgers, tijdelijke opvang bij calamiteiten en goede palliatieve zorg als deze fase is aangebroken.

Maar eerst wens ik jullie hele fijne feestdagen en voor 2017... goede gezondheid, inspiratie, plezier, vrije tijd, nauwelijks stress, mooie wandelingen, veiligheid, boeken, kunst, schoonheid, schone lucht en veel geluk.

Pien van Langen
directeur/bestuurder

 

Aanbod 1ste Lijn Amsterdam

Aanbod extern

 

contact

1ste Lijn Amsterdam is vanwege de feestdagen van 27 december tot en met 6 januari alleen telefonisch bereikbaar van 8.45-16.15 uur. Veel van onze medewerkers zijn afwezig. Vanaf maandag 9 januari 2017 zijn we weer volop aan het werk en goed bereikbaar.

We wensen iedereen hele fijne dagen toe en graag tot ziens in het nieuwe jaar.

 
     
       

aanmelden digitale nieuwsbrief

 Volg ons ook op...  
         
Gebouwd door Pisces Media, helder en effectief