aanmelden digitale nieuwsbrief

       
nieuws    
2016 08 01 poh ggz home   Tips voor de inzet van een POH-GGZ

De transitie van de GGZ met het onderscheid generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ heeft ingrijpende gevolgen. Om in de regio Amsterdam deze transitie in goede banen te leiden, is de Denktank GGZ in het leven geroepen. Daarin zitten onder meer vertegenwoordigers van de vrijgevestigde GZ-psychologen, grote ggz-instellingen en huisartsen. Deze Denktank heeft een aantal tips opgesteld voor het werken met een POH-GGZ.

De meeste Amsterdamse huisartsen werken inmiddels met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Een redelijk nieuwe functie, ingevuld door mensen met een verschillende achtergrond. Daarbij is de financiering van de POH-GGZ redelijk gecompliceerd. “Redenen voor de Denktank om voor huisartsen een aantal tips op te stellen voor het aannemen van en het werken met een POH-GGZ”, aldus Mirjam Kohinor, adviseur 1ste Lijn Amsterdam. Zij is graag bereid tot het geven van een toelichting op de punten.  

Lees meer...

  Aanbod 1ste Lijn Amsterdam

Aanbod extern

 
         
2016 08 01 clientondersteuner home   Waarmee kan de cliëntondersteuner de huisarts helpen?

Er zijn heel veel verschillende zaken waarmee cliëntonder- steuners de huisarts kunnen ontlasten. Bijvoorbeeld bij het ondersteunen van mensen die vastlopen bij het aanvragen van een uitkering, een indicatie voor zorg of een voorziening, het regelen van respijtzorg, een PGB, dagbesteding of beschermd wonen. Een cliëntondersteuner kan helpen keuzes te maken op verschillende levensterreinen en ondersteunen bij regelzaken waarmee cliënten voortdurend geconfronteerd worden.

De vorige keer berichtten we over een casus van MEE Amstel en Zaan. Dit keer een casus van een cliëntondersteuner van Cliëntenbelang Amsterdam.

Lees meer...

   
           

 

 Volg ons ook op...  
         
Gebouwd door Pisces Media, helder en effectief